Biohemičar

  • mr ph Tamara Vujović
  • medicinski biohemičar

Služba laboratorijske dijagnostike

Lokacija: Liman,

Adresa: Bulevar cara Lazara 77, Novi Sad 21102, Serbia,

Email: vujovic.tamara@dzns.rs

Telefon: 021/4879-828

Rođena sam 1988. godine u Novom Sadu. Završila sam osnovnu i srednju medicinsku školu „Dr Ružica Rip“ u Somboru, smer farmaceutski tehničar. 2013.g. sam diplomirala na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu, smer magistar farmacije-medicinski biohemičar. Od 2014. godine zaposlena sam u Domu Zdravlja „Novi Sad“.