Izabrani lekar

  • dr Tanja Pantić-Mazalica
  • specijalista opšte medicine

Služba opšte medicine

Lokacija: Veternik,

Adresa: Kralja Aleksandra 67, Veternik,

Email: pantic.tanja@dzns.rs

Telefon: 021/821-027

Timska sestra: Danijela Đurić

Rođena 1973. godine u Novom Sadu. Zaposlena u Domu zdravlja „Novi Sad“ kao lekar opšte prakse. Radila u službi medicine rada i u službi opšte prakse u Domu zdravlja „Novi Sad“ kao lekar opšte prakse. Udata.