Lekar specijalista

  • dr Tanja Paunović
  • specijalista dermatovenerolog

Dermatovenerolgija

Lokacija: Jovan Jovanović Zmaj,

Adresa: Змај Огњена Вука 19, Нови Сад, Србија,

Email: paunovic.tanja@dzns.rs

Telefon:

Rođena 1976. godine u Somboru. Završila Medicinski fakultet u Novom Sadu 2002.g Radila u Domu zdravlja Novi Sad na poslovima lekara opšte medicine u Službi za zdravstvenu zaštitu radnika, a od februara 2017. godine nakon završene specijalizacije na Odeljenju dermatovenerologije. Udata i ima dvoje dece.