Izabrani lekar

  • dr Tanja Stefanović
  • doktor medicine

Služba zdravstvene zaštite radnika

Lokacija: Dunavska,

Adresa: Дунавска 24, Нови Сад 21000, Србија,

Email: stefanovic.tanja@dzns.rs

Telefon:

Timska sestra: Desanka Šević

Rođena sam 1982. godine u Novom Sadu. Završila sam gimnaziju „Jovan Jovanović-Zmaj“, prirodno-matematički smer u Novom Sadu, kao i Medicinski fakultet 2009. godine. Prvo radno mesto mi je bilo u privatnoj medicinskoj školi na radnom mestu profesora, u periodu od 2009 – 2014. godine. Nakon toga sam volontirala u Kliničkom Centru Vojvodine – Klinika za anesteziju. 2015. godine. Od oktobra 2015. godine, zaposlena sam u Domu Zdravlja “Novi Sad” u Službi zdravstvene zaštite radnika u ambulanti izabranog lekara “Dunavska”.