Izabrani lekar

  • dr sci. med. Tanja Stojković
  • doktor medicine

Rođena u Sokobanji, osnovnu školu završila je u Čurugu, a Srednju medicinsku školu „7 April“ u Novom Sadu. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. Po završetku volonterskog staža na Klinici za hematologiju, počinje sa radom u Domu zdravlja „Novi Sad“, prvo u Službi opšte medicine, a zatim kao izabrani lekar u Službi za zdravstvenu zaštitu radnika.

Učestvovala je na više evropskih i domaćih kongresa za lekare opšte medicine i internističkim kongresima. Uspešno završila kurs Evropskog saveta za resuscitaciju iz oblasti osnovne i uznapredovale životne potpore. (BLS i ALS – Basic and Advance Life support). Aktuelni je edukator Populacionog fonda UNFPA, pod pokroviteljstvom Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije i Republičkog centra za planiranje porodice za teme –„Na dokazima zasnovano planiranje porodice / Kombinovana hormonska kontracepcija i hitna kontracepcija”. Akreditovana je ispred CRA Academy Belgrade sa ICH E6 GCP for Investigators and Site Personnel. Student je treće godine doktorskih studija, smer – „Klinička istraživanja“ – uža oblast istraživanja “Akutni koronarni sindrom”.

Trenutno na specijalizaciji