Psiholog

  • dipl. Tanja Vasin
  • diplomirani psiholog

Služba zdravstvene zaštite radnika

Lokacija: Odeljenje preventive,

Adresa: Змај Огњена Вука 19, Нови Сад, Србија,

Email: vasin.tanja@dzns.rs

Telefon: Telefon: 021/4879-794

Timska sestra: Danka Bogovac

Rođena 1979. u Novom Sadu. Završila Filozofski fakultet u Novom Sadu, odsek psihologija u maju 2005 godine. Zaposlena u Domu zdravlja “Novi Sad”, u službi medicine rada-preventiva (objekat Liman), kao psihlolog od 01.03.2007. Pripravnički staž u trajanju od godinu dana, takođe je bio u Domu zdravlja “Novi Sad”. U okviru psihoterapijskih edukacija poseduje sertifikat primarnog nivoa Sistemske porodične terapije i sertifikate primarnog i naprednog nivoa Racionalno Emocionalno Bihejvioralne Terapije (REBT).