Psiholog

  • dipl. Tanja Vasin
  • diplomirani psiholog

Lokacija: Odeljenje preventive,

Adresa: Bulevar cara Lazara 77, Novi Sad,

Email: vasin.tanja@dzns.rs

Telefon: 021/4879-815; 021/4879-819

Timska sestra: Danka Bogovac, Telefon: 021/4879-818

Biografija

Rođena 1979. u Novom Sadu. Završila Filozofski fakultet u Novom Sadu, odsek psihologija u maju 2005 godine. Zaposlena u Domu zdravlja “Novi Sad”, u službi medicine rada-preventiva (objekat Liman), kao psihlolog od 01.03.2007. Pripravnički staž u trajanju od godinu dana, takođe je bio u Domu zdravlja “Novi Sad”. U okviru psihoterapijskih edukacija poseduje sertifikat primarnog nivoa Sistemske porodične terapije i sertifikate primarnog i naprednog nivoa Racionalno Emocionalno Bihejvioralne Terapije (REBT).