Lekar specijalista

  • dr Tatijana Stojanović
  • specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije

Fizikalna medicina

Lokacija: Jovan Jovanović Zmaj,

Adresa: Змај Огњена Вука 19, Нови Сад, Србија,

Email: stojanovic.tatijana@dzns.rs

Telefon:

Medicinski fakultet i specijalizaciju iz fizikalne medicine i rehabilitacije završila sam u Nišu, sa najvišim ocenama. Specijalista sam od 2003. godine, postdiplomske studije sam takođe položila sa maksimalnim ocenama. Radila sam na poslovima doktora opšte medicine, u farmaceutskim kućama i kao specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije. Od 2017. godine sam zaposlena u Domu zdravlja “Novi Sad”, na radom mestu specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije. Majka sam dvoje dece.