Izabrani lekar

  • dr Tatjana Berbakov
  • doktor medicine

Služba opšte medicine

Lokacija: Futog,

Adresa: Proleterska 5, Futog,

Email: berbakov.tatjana@dzns.rs

Telefon: 021/893-663, lokal 103

Timska sestra: Marija Lukić

Rođena je 1978. godine u Osijeku. Završila je Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu 2011. godine. Zaposlena u Domu zdravlja “Novi Sad” od 2015. godine kao lekar opšte medicine. Supruga i majka. Član je Lekarske komore Srbije.