Izabrani lekar

  • Prim. dr Tatjana Egić
  • Spec. opšte med. i subspec. ishrane zdravih i bolesnih ljudi

Služba opšte medicine

Lokacija: Petrovaradin,

Adresa: Jože Vlahovića 8, Petrovaradin, Serbia,

Email: egic.tatjana@dzns.rs

Telefon: 021/6758-340

Timska sestra: Jarmila Rago

Rođena 1971. godine u Novom Sadu, Osnovne studije medicine i specijalizaciju iz opšte medicine završila je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, a užu specijalizaciju iz ishrane zdravih i bolesnih ljudi na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Ministarstvo zdravlja Republike Srbije 2013. godine dodelilo joj je zvanje primarijusa.

Po završtku studija medicine radila je kao profesor u Srednjoj tehničkoj školi “Pavle Savić“. Od 2000. godine zaposlena u Domu zdravlja “Novi Sad“ najpre kao lekar opšte medicine, a potom kao specijalista opšte medicine.

Obavljala je i poslove šefa dispanzera Stepanovićevo i šefa dispanzera Futog. Aktivno je uključena u implemantaciju kliničkih puteva u Dom zdravlja “Novi Sad“. Član je Lekarske komore Srbije i Društva lekara Vojvodine Srpskog lekarskog društva. Od 2010. godine član je predsedništva Sekcije opšte medicine Društva lekara Vojvodine Srpskog lekarskog društva.

U više navrata je dobila zahvalnicu Sekcije opšte medicine Srpskog lekarskog društva, u znak priznanja za rad i zasluge u unapređenju zdravstvene službe. Aktivno učestvuje u programima kontinuirane medicinske edukacije. Autor je više radova prezentovanih na domaćim i međunarodnim kongresima.