Izabrani lekar

  • mr.sci.med.dr Tatjana Kapor Savić
  • specijalista opšte medicine

Služba opšte medicine

Lokacija: Novo naselje,

Adresa: Bulevar Slobodana Jovanovića, Novi Sad, Serbia,

Funkcija: Šef odeljenja opšte medicine

Email: savic.tatjana@dzns.rs

Telefon: 021/4879-231

Timska sestra: Julija Tošić

Zaposlena u Domu zdravlja “Novi Sad“ od 1989.g. Specijalista opšte medicine od 1994.g. Zvanje magistra nauka stekla 1992.g. Kao izabrani lekar radim u dispanzeru “Bistrica“