Izabrani pedijatar

  • dr Tatjana Njegomir-Eremić
  • specijalista pedijatar

Služba zdravstvene zaštite dece

Lokacija: Rumenačka,

Adresa: Rumenačka 102, Novi Sad 21102, Serbia,

Funkcija: Šef odeljenja specijalista

Email: njegomir.tatjana@dzns.rs

Telefon: 021/4879-340

Timska sestra: Milena Đorđević

Rođena sam 1964. godine u Zrenjaninu. Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, kao i specijalizaciju iz pedijatrije položila sam 1998. godine. Od 1994. godine radim u Domu zdravlja „Novi Sad“. Udata sam i majka jedne devojčice.