Izabrani lekar

  • dr Tatjana Zdravković
  • specijalista opšte medicine

Služba opšte medicine

Lokacija: Bulevar,

Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 23, Novi Sad,

Funkcija: Šef odeljenja opšte medicine

Email: zdravkovic.tatjana@dzns.rs

Telefon: 021/4879-517

Timska sestra: Slađana Vasković

Zaposlena je u DZ „Novi Sad“ kao specijalista opšte medicine. Osnovne studije medicine i specijalisticke studije Opšte medicine zavrsila je na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. Po završetku studija radila je u firmi „Ridex“ export-import kao stručni saradnik, a zatim u DZ “Novi Sad”.Član je lekarske komore Srbije i predsedništva Sekcije opšte medicine Društva lekara Vojvodine Srpskog lekarskog društva, kao i predsedništva Društva lekara Vojvodine Srpskog lekarskog društva.