Izabrani lekar

  • dr Tijana Jovičić
  • doktor medicine

Služba zdravstvene zaštite radnika

Lokacija: Bulevar,

Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 23, Novi Sad,

Email: jovicic.tijana@dzns.rs