Lekar

  • dr Tijana Zubac
  • doktor medicine

Služba kućnog lečenja i nege

Lokacija: Liman,

Adresa: Bulevar cara Lazara 77, Novi Sad 21102, Serbia,

Email: zubac.tijana@dzns.rs

Završila Medicinski fakultet u Novom Sadu 2012. godine. Radila je u Domu zdravlja u Šidu – Služba hitne medicinske pomoći do jula 2014. godine, a od tada radi u Službi kućnog lečenja Doma zdravlja „Novi Sad“.