Izabrani lekar

  • dr Tina Stojanović Dragičević
  • doktor medicine

Služba zdravstvene zaštite radnika

Lokacija: Bulevar,

Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 23, Novi Sad,

Email: stojanovic.tina@dzns.rs

Telefon: 021/4879-531

Timska sestra: Sandra Janković