Izabrani lekar

  • dr Tomislav Jovanović
  • specijalista opšte medicine

Služba opšte medicine

Lokacija: Jug Bogdana,

Adresa: Jug Bogdana 2 , Novi Sad,

Email: jovanovic.tomislav@dzns.rs

Telefon: 021/529-090

Timska sestra: Mileva Božilić

Rođen 1963. godine u Vranju. Završen Medicinski fakultet u Nišu 1988. godine. Specijalizirao u Novom Sadu 2002. godine. Zaposlen u Domu zdravlja “Novi Sad“ od 1994. godine.