Izabrani lekar

  • dr Vanja Trifunović
  • doktor medicine

Služba opšte medicine

Lokacija: Vršačka,

Adresa: Jovana Popovića 24, Novi Sad 21124, Serbia,

Email: trifunovic.vanja@dzns.rs

Telefon: 021/4790-588

Timska sestra: Mirta Vučković

Duže odsustvo