Izabrani pedijatar

  • dr Vera Bobar
  • specijalista pedijatar

Služba zdravstvene zaštite dece

Lokacija: Sremska Kamenica,

Adresa: Vojvode Putnika 5, Sremska Kamenica,

Email: bobar.vera@dzns.rs

Telefon: 021/463-311

Timska sestra: Radoslava Škrbić

Rođena sam u Novom Sadu 1966. godine i diplomirala na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu 1993. godine. Zaposlena sam od 1994. godine u Domu zdravjla ’’Novi Sad’’ u Službi medicine rada, a od 1998. godine u Službi za zdravstvenu zaštitu dece. Specijalistički ispit iz pedijatrije položila sam 2005. godine i radim u pedijatrijskoj ambulanti u Sremskoj Kamenici.