Izabrani lekar

  • dr Vesna Dokić-Peričić
  • doktor medicine

Služba opšte medicine

Lokacija: Kać,

Adresa: Kralja Petra 8, Kać,

Email: dokic.vesna@dzns.rs

Telefon: 021/6211-542

Timska sestra: Ljiljana Vujanić