Koordinator preventivnog centra

  • Vesna Imbronjev
  • specijalista strukovna sestra

Služba opšte medicine

Lokacija: Jovan Jovanović Zmaj,

Adresa: Змај Огњена Вука 19, Нови Сад, Србија,

Funkcija: Koordinator preventivnog centra

Email: imbronjev.vesna@dzns.rs

Telefon: 021/4790-668

Rođena je 1961. godine u Rumi. Završila je Višu medicinsku školu opšteg smera u Sarajevu 1990. godine i specijalističke studije Javnog zdravlja 2013. godine na Visokoj zdravstvenoj školi u Beogradu. Radila je na Klinici za ginekologiju i akušerstvo, Institutu za onkologiju u Sremskoj Kamenici. U Domu zdravlja „Novi Sad” je od 2005. godine, gde radi kao strukovna medicinska sestra u Centru za preventivne zdravstvene usluge. Od 2015 godine je saradnik u nastavi na Farmaceutskom fakultetu – osnovnim strukovnim studijama zdravstvene nege i radne terapije u Novom Sadu. Od 2015 godine je član Republičke stručne komisije Ministarstva zdravlja Srbije za podršku onkološkim pacijentima. 2017. godine je imenovana za predsednicu Komisije za unapređenje kvaliteta rada medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara na teritoriji AP Vojvodine. Pohađala je više seminara i konferencija u zemlji i inostranstvu. Član je Saveza zdravstvenih radnika Vojvodine.