Izabrani pedijatar

  • dr Vesna Šumar
  • specijalista pedijatar

Služba zdravstvene zaštite dece

Lokacija: Jovan Jovanović Zmaj,

Adresa: Змај Огњена Вука 19, Нови Сад, Србија,

Email: sumar.vesna@dzns.rs

Telefon: 021/4879-550, 021/4879-551

Timska sestra: Sofija Lazić

Rođena sam 1972. godine u Novom Sadu gde sam završila Medicinski fakultet kao i specijalizaciju iz pedijatrije 2006. godine. Radila sam od 1999 do 2003. godine na IZZZDIO u Novom Sadu, a od 2003. godine pa do danas u Domu zdravlja „Novi Sad“.