Izabrani stomatolog

  • dr Vesna Vuković
  • doktor stomatologije

Služba stomatološke zdravstvene zaštite

Lokacija: Novo naselje,

Adresa: Bulevar Slobodana Jovanovića, Novi Sad, Serbia,

Email: vukovic.vesna@dzns.rs

Telefon: 021/4879-256

Timska sestra: Snežana Savić

Rođena sam 1964. godine u Mostaru gde sam završila osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirala sam 1989. godine na Stomatološkom fakultetu u Sarajevu. Staž sam obavila 1990. godine. u Mostaru. Od 1991-1995. godine sam bila zaposlena u Domu zdravlja u Nevesinju. U Domu zdravlja “Novi Sad“ zaposlena sam od 1995. godine, gde i danas radim. Član sam Stomatološke komore Srbije.