Lekar specijalista

  • dr Vladimir Kupusinac
  • specijalista interne medicine

Interna medicina

Lokacija: Jovan Jovanović Zmaj,

Adresa: Змај Огњена Вука 19, Нови Сад, Србија,

Email: kupusinac.vadimir@dzns.rs

Telefon: 021/4879-439, 021/4879-432

Rođen sam 1975. godine u Novom Sadu. Završio sam Gimnaziju „Jovan Jovanović Zmaj“ 1994. godine. Diplomirao sam na Pravnom fakultetu u Novom Sadu 2002. godine i stekao zvanje diplomiranog pravnika, a 2010. sam odbranio magistarsku tezu na Pravnom fakultetu u Novom Sadu- krivično pravni smer. Medicinski fakultet sam završio u Novom Sadu 2005. godine, a u 2006. sam se zaposlio u Domu zdravlja „Novi Sad“ kao lekar opšte prakse. U decembru 2014. sam položio specijalistički ispit i stekao zvanje specijaliste interne medicine.