Izabrani lekar

  • dr Vladimirka Mišić
  • doktor medicine

Služba zdravstvene zaštite radnika

Lokacija: Novo naselje,

Adresa: Bulevar Slobodana Jovanovića, Novi Sad, Serbia,

Email: misic.vladimirka@dzns.rs

Telefon: 021/4879-247

Timska sestra: Tatjana Manojlović

Rođena 1971. godine. Doktor medicine – izabrani lekar u Domu zdravlja Novi Sad u Službi za zdravstvenu zaštitu radnika, odeljenje „Novo naselje“. Radila sam i u Tehničkkoj školi “Pavle Savić“ Novi Sad kao profesor. Medicinski fakultet upisan na Sveučilištu u Zagrebu – studije u Osijeku, završen u Novom Sadu. Udata i majka dvoje dece.