• dipl. ecc Vladislava Tamaš

Menadžment

Lokacija: Upravna zgrada,

Adresa: Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad 21102, Serbia,

Funkcija: Pomoćnik direktora za finansije

Email: tamas.vladislava@dzns.rs

Telefon: 021/4879-018