Lekar specijalista

  • dr Željka Jarić
  • specijalista radiolog

Rendgen dijagnostika

Lokacija: Jovan Jovanović Zmaj,

Adresa: Змај Огњена Вука 19, Нови Сад, Србија,

Email: jaric.zeljka@dzns.rs

Telefon: 021/4879-543

Rođena sam 1965. godine. Medicinski fakultet u Novom Sadu sam završila 1990. godine, a specijalizaciju iz radiologije 2003.godine. Kao lekar opšte prakse sam radila u Hitnoj pomoći u Subotici, zatim u Domu zdravlja u Subotici, a nakon toga kao specijalizant radiologije i radiolog u Opštoj bolnici u Subotici. U Domu dravlja „Novi Sad“ sam radila od 2004-2008. godine i ponovo od 2017. godine, a u međuvremenu sam radila kao radiolog u privatnom Domu zdravlja „Dr Cvjetković“ u Novom Sadu. Aktivno učestvujem u stručnom usavršavanju na kongresima i seminarima. Udata sam, majka dvoje odrasle dece.