Medicinska sestra

  • vms Zora Krstin

Služba za specijalističko-konsultativnu delatnost

Lokacija: Liman,

Adresa: Bulevar cara Lazara 77, Novi Sad 21102, Serbia,

Funkcija: Glavna sestra Službe za specijalističko-konsultativnu delatnost

Email: krstin.zora@dzns.rs

Telefon: 021/4879-846

Rođena sam 1963. godine, u Kaću, gde sam i završila osnovnu školu. godine, 1982. godine,po završetku Srednje medicinske škole „7. april“, u Novom Sadu, stičem zvanje pedijatrijska sestra. Iste godine počinjem sa radom, prvo u Predškolskoj ustanovi,“Radosno detinjstvo“, a ubrzo nakon toga u Domu zdravlja „Novi Sad“, gde radim i danas. Na Višoj medicinskoj školi, u Zemunu, diplomirala sam 1991. godine, i stekla zvanje viša medicinska sestra opšteg smera.