Lekar specijalista

  • Prim.dr sci.med Zoran Šarčević
  • specijalista medicine sporta

Služba za specijalističko-konsultativnu delatnost

Lokacija: Klisa,

Adresa: Ritska 2, Novi Sad, Serbia,

Email: sarcevic.zoran@dzns.rs

Telefon: 021/4879-778

Rođen sam u Novom Sadu. Diplomirao sam na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu u 25. toj godini života.

Radio sam kao volonter dve godine sa juniorima FK Vojvodina. Kao lekar opšte medicine radio sam u selima Drljan, Mileševo i Bačko Gradište, u službi urgentne medicine u Kikindi, Bačkoj Topoli i Novom Sadu, kao i u pedijatrijskoj službi i u sportskom dispanzeru Doma zdravlja u Bačkoj Topoli, u Pokrajinskom zavodu za sport u Novom Sadu i medicini rada u Domu zdravlja Novi Sad. Takođe sam radio kao lekar fudbalskog kluba Solunac iz Karađorđeva, fudbalskog kluba AIK Bačka Topola, Hokej kluba Vojvodina, hokej reprezentacije rukometnog muškog kluba Vojvodina, ženskog rukometnog kluba Petrovaradin i bio sam u lekarskom timu bokserske reprezentacije Srbije i Crne Gore.

Od januara 2002 do danas radim kao specijalista sportske medicine u Odeljenju sportske medicine Doma zdravlja Novi Sad i 2019 sam postao primarijus.

Paralelno sa stručnim, bavim se i naučnim radom i objavio sam preko 10 naučnih radova u vrhunskim svetskim časopisima, i poglavlja u monografijama iz sportske medicine i srodnih oblasti. Svoje naučne rezultate izlagao sam na nekoliko međunarodnih konferencija u Poljskoj, Indiji, Litvaniji, Sloveniji, Kini, Grčkoj i Jermeniji.

2022 godine sam odbranio doktorsku disertaciju pod naslovom “Ispitivanje odnosa kinetičkih i kinezioloških parametara trupa i posturalnih deformiteta dece aktivnih sportista od 9 do 14 godina” i time sam stekao titulu doktor medicinskih nauka. U martu 2023 sam izabran u zvanje Naučni saradnik u oblasti medicinskih nauka – medicina od strane Matičnog naučnog odbora za medicinske nauke Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije.