Izabrani pedijatar

  • dr Zorica Hot
  • specijalista pedijatar

Služba zdravstvene zaštite dece

Lokacija: Kisač,

Adresa: Slovačka 49, Kisač,

Email: hot.zorica@dzns.rs

Telefon: 021/829-099

Timska sestra: Ana Agarski

Rođena u Sremskoj Mitrovici 1956. god. Pohađala osnovnu školu ,,Dositej Obradović“ i Gimnaziju ,,Ivo Lola Ribar“ u Sremskoj Mitrovici. Studije medicine završila na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1981.god. Državni ispit položila u Novom Sadu 1982. god. Specijalistički ispit iz pedijatrije položila 1992.g. na Institutu za majku i dete na Novom Beogradu. Od 1983.god do 2001.g bila zaposlena u DZ Sremska Mitrovica, Školski dispanzer. Od 2001.god do 2013.g.radila u DZ Novi Sad u službi pedijatrije. Godine 2013. prelazi na rad u Zavod za hitnu medicinsku pomoć Novi Sad, noćna pedijatrija. Od 2021. god odlazi u penziju. Od 2022.god radi dopunski rad u DZNS u službi pedijatrije. Govori ruski jezik. Majka dvoje dece.