PR

  • Zorka Baković

Menadžment

Lokacija: Upravna zgrada,

Adresa: Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad 21102, Serbia,

Funkcija: Koordinator odseka za komunikaciju sa javnošću

Email: bakovic.zorka@dzns.rs

Telefon: 021/4879-012, Mobilni: 064 818 9 830