Izabrani lekar

  • dr Zorana Počai
  • doktor medicine

Rođena sam u Novom Sadu 1991. godine, gde sam završila osnovnu i srednju školu, kao i Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu 2017. godine. Radni odnosu u službi opšte medicine Dom zdravlja „Novi Sad“ započela sam 2018. godine. Član sam Lekarske komore Srbije i učesnik u programima kontinuirane medicinske edukacije.

Trenutno na specijalizaciji