Lekar specijalista

  • dr Zvonimir Radić
  • specijalista orl

Lokacija: Novo Naselje,

Adresa: Bulevar Slobodana Jovanovića, Novi Sad, Serbia,

Email: radic.zvonimir@dzns.rs

Telefon: 021/4879-272

Biografija

Rođen 1957. godine u selu Nekodim, Uroševac. Lekar-specijalista Otorinolaringologije (2001). Doktor medicine-Medicinski fakultet Priština. U periodu od 1989. godine  do 1992. godine šef ambulante u sklopu Doma Zdravlja Uroševac. Od   1992.godine do 1996. godine bio upravnik Doma Zdravlja u Kačaniku.