DZNS Tenderi logo

Javne nabavke

JN 11-19 Projekat za izgradnju novog zdravstvenog objekta na adicama

Nazad na Tendere

Objavljeno:

Datum otvaranja: 29.03.2019.

Datum poslednje promene: 04.04.2019.

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Vrsta predmeta: Usluge

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija