DZNS Tenderi logo

Javne nabavke

JN 6-19 Reagensi za biohemijske analizatore Beckman Cuolter AU400 i AU480

Nazad na Tendere

Objavljeno:

Datum poslednje promene: 26.03.2020.

Vrsta postupka: Pregovarački postupak

Vrsta predmeta: Dobra

Obaveštenje o pokretanju preovaračkog postupka

Konkursna dokumentacija