DZNS Tenderi logo

Javne nabavke

JN 7-19 Reagensi za automatski urinski analizator IRISCELL

Nazad na Tendere

Objavljeno:

Datum poslednje promene: 02.04.2020.

Vrsta postupka: Pregovarački postupak

Vrsta predmeta: Dobra

Obaveštenje o pokretanju preovaračkog postupka

Konkursna dokumentacija