DZNS Tenderi logo

Javne nabavke

MNU 1-19 Usluge održavanja medicinskih aparata i stomatološke opreme

Nazad na Tendere

Objavljeno:

Datum otvaranja: 07.02.2019.

Datum poslednje promene: 18.12.2019.

Vrsta postupka: Javna nabavka male vrednosti

Vrsta predmeta: Usluge

Tip javne nabavke: Oblikovana po partijama

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija