DZNS Tenderi logo

Javne nabavke

MNU 11-19 Usluge demontaže i montaže medicinske opreme

Nazad na Tendere

Objavljeno:

Datum otvaranja: 01.11.2019.

Datum poslednje promene: 04.12.2019.

Vrsta postupka: Javna nabavka male vrednosti

Vrsta predmeta: Usluge

Tip javne nabavke: Oblikovana po partijama

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija