Medija Centar - Vesti

15 godina rada Savetovališta za mlade

Vesti | 30.10.2019. Nazad na Vesti

Naše Savetovalište za mlade u petak 01.11.2019. obeležava 15 godina uspešnog rada!

Služba za zdravstvenu zaštitu dece Doma zdravlja „Novi Sad“ je 01.11.2004. godine osnovala Savetovalište za mlade sa ciljem prevencije rizičnih ponašanja kod mladih uzrasta od 7 do 19 godina. Od 2004. godine kada je Savetovalište za mlade osnovano, broj korisnika naših usluga je u stalnom porastu.

Organizovali smo 13 038 grupno zdravstveno vaspitnog rada.

Ukupan broj lica koja su prošla kroz programe Savetovališta za mlade je 132699.

Individualnim zdravstveno vaspitnim radom obuhvaćeno je 37 247 lica sa teritorije grada Novog Sada i Sremskih Кarlovaca.

Grupno zdravstveno vaspitni rad se sprovodio u 31 osnovnoj i 22 srednje škole sa teritorije grada Novog Sada i Sremskih Кarlovaca, kao i u prostorijama Savetovališta za mlade.

Rad Savetovališta zasniva se na osnovnim principima primarne prevencije, u prvom redu vaspitno-edukativnom radu, promotivnim aktivnostima usmerenim ka unapređenju zdravlja adolescenata, stvaranju zdravstvene kulture, podizanju nivoa znanja, sticanju veština za uspostavljanje lične odgovornosti za sopstveno zdravlje, a samim tim i za zdravlje drugih.

Rad Savetovališta baziran je na multidisciplinarnom pristupu i čine ga: specijalista socijalne medicine, psiholozi, pedagog, specijalisti strukovne medicinske sestre, a po potrebi se uključuju i lekari drugih specijalnosti kao konsultanti: pedijatar, juvenilni ginekolog, urolog, psihijatar, dermatolog i drugi.

Savetovalište za mlade aktivno se uključuje u manifestacije koje su posvećene promociji zdravlja u saradnji sa osnovnim i srednjim školama, Institutom za javno zdravlje Vojvodine i nevladinim organizacijama, a preporučene su od strane Svetske zdravstvene organizacije i prate se po kalendaru Javnog zdravlja, kao i aktivnim učešćem na EXIT festivalu. Isto tako, u saradnji sa Gradskom upravom za zdravstvo grada Novog Sada, Savetovalište za mlade realizuje niz projekata u cilju promocije zdravih životnih stilova.

Pored ovoga, mladi imaju mogućnost da se obrate timu Savetovališta sa svojim ličnim problemima, jer im pruža preko potrebno poverenje i privatnost koje se sprovodi u zakazanom terminu.

Savetovalište za mlade edukativni rad sa mladima sprovodi kroz sledeće teme:

  • Lična higijena
  • Pravilna ishrana
  • Zaštita reproduktivnog zdravlja mladih
  • Prevencija bolesti zavisnosti (narkomanija, alkoholizam )
  • Prevencija pušenja i zloupotreba nargile
  • Prevencija vršnjačkog nasilja
  • Prevencija problemske upotrebe interneta
  • Prevencija kockanja
  • Steroidi i suplementi
  • Zloupotreba energetskih pića

Mladi koji žele da se uključe u rad Savetovališta, kao vršnjački edukatori, posebno se obučavaju i pod supervizijom članova tima Savetovališta za mlade sprovode na terenu usvojene standarde vršnjačke edukacije za mlade Srbije i aktivno učestvuju u svim akcijama i kampanjama koje Savetovalište sprovodi.