Medija Centar - Vesti

19. maj – Svetski dan lekara opšte medicine

Vesti | 19.05.2017. Nazad na Vesti

Planeta će 19. maja proslaviti Svetski dan lekara opšte medicine koji je ustanovila Svetska organizacija lekara opšte – porodične medicine (WONCA) 2010. godine.

Ideja je bila da se stvori globalna solidarnost lekara u spremnosti za preuzimanje sve složenije uloge u prižanju zravstvenih usluga stanovništva starijih od 18 godina, radi očuvanja zdravlja pojedinca, porodice i celokupne zajednice. Na ovaj dan se ističe važna uloga opšte medicine u jačanju primarne zdravstvene zaštite i doprinos u nesebičnom radu pojedinih izvanrednih doktora širom sveta.

Povodom obeležavanja ovog značajnog datuma, svake godine organizuju se posebni događaji i aktivnosti na određenu temu. Ove godine je tema depresija. Razlog tome je porast broja obolelih od ove duševne bolesti,a  predviđa se da će 2020. godine biti među najčešćim oboljenjima.

S ponosom možemo da istaknemo da su lekari opšte medicine Doma zdravlja „Novi Sad“ prepozali značaj otkrivanja i ranog lečenja obolelih od ove bolesti. U svom svakodvenom preventivnom radu u zdravstvenom kartonu implementirali su Skrining test na rano otkrivanje depresije, čijom primenom se utvrđuje postojanje bolesti i/ili kategorija depresije. Takođe, kod već dijagnostikovanih pacijenata, u sklopu kurativnog rada, u zdravstvenom kartonu implementirali su Klinički put za depresiju koji izabranog lekara protokolarno usmerava o daljim nepogrešivim koracima vođenja i lečenja pacijenata obolelih od depresije. Ovim načinom rada izabrani lekari su doprineli u smanjenju komplikacija i posledica neprepoznatih ili nelečenih pacijenata.

Ovaj Dan pruža izvanrednu priliku da se potvrdi centralna uloga lekara opšte medicine u pružanju sveobuhvatne zdravstvene zaštite i unapređenju zdravlja svih ljudi na planeti.

Svim lekarima primarne zdravstvene zaštite čestitam Svetski dan lekara opšte medicine.

Specijalista opšte medicine

Dr Gordana Tomin Petrović