Medija Centar - Vesti

„Nauči, primeni, sačuvaj zdravlje”

Vesti | 29.09.2017. Nazad na Vesti

Dom zdravlja „Novi Sad”, uz podršku Gradske uprave za zdravstvo, 03.10.2017. godine počinje realizaciju projekta „Nauči, primeni, sačuvaj zdravlje”.

Kako bi našim sugrađanima olakšali usvajanje i primenu zdravih stilova života organizovali smo trodnevni ciklus /utorak, sreda, četvrtak/ radionica u toku kojih će se se polaznici upoznati sa nepravilnim ishranom, fizičkom neaktivnošću i sresom kao faktorima rizika i načinom kako se u svakodnevnom životu boriti i izboriti sa njima.

Sve građane zainteresovane za učešće u radionicama, pozivamo da se prijave na telefon 021/4879-781 svaki radni dan od 08-13 časova.

Cilj  projekta je otkrivanje i kontrola faktora rizika za nastanak hroničnih masovnih nezaraznih bolesti, edukacija svih zainteresovanih građana Novog Sada o zdravim životnim stilovima i osposobljavanje za praktičnu primenu naučenog u svakodnovnom životu.

Svetska zdravstvena organizacija definiše hronične masovne nezarazne bolesti kao nezarazna oboljenja sa dugotrajnim tokom i generalno sporom progresijom. Kardiovaskularna oboljenja, maligne bolesti, šećerna bolest koje tradicionalno ubrajamo u grupu hroničnih masovnih nezaraznih bolesti predstavljaju najčešće uzroke smrtnosti u svetu, tako i u našoj zemlji. 2006. godine u Srbiji bolesti srca i krvnih sudova i maligni tumori činili su preko tri četvrtine svih uzroka smrti. U strukturi mortaliteta bolesti srca i krvnih sudova činile su više od polovine svih smrtnih ishoda (57,3%), a skoro svaka peta umrla osoba (19,7%) bila je žrtva malignog tumora. Od ukupnog broja umrlih za 2,5% su razlog umiranja bile komplikacije dijabetesa.