Medija Centar - Foto Galerija

Simpozijum “U korak s vremenom”

Foto Galerija | 24.10.2017. Nazad na Foto Galerija

U utorak 24.10.2017. godine u Kongresnom centru Novosadskog sajma od 9 do 12 časova održan je Simpozijum o primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Tema Simpozijuma je bila “U korak sa vremenom” i organizovan je povodom obeležavanja 50 godina rada Doma zdravlja “Novi Sad”.

Simpozijum je sadržao pet tema:

  • “U korak s vremenom” moderatorke Dr Ljerke Popov, pomoćnica direktora za zdravstvo
  • “Panta rhei” (Porodični lekar, promene kreću od nas, izazovi 21. veka) Prim. dr Tatjana Egić, načelnica Službe opšte medicine
  • “ U ime deteta” (Pedijatar-roditelj-društvo) Spec. dr med. Vesna Vuleković, načelnica Službe zdravstvene zaštite dece
  • “Dijagnostika niskog rasta kod dece” Asist. dr med. Ivana Vorgučin
  • “Primar u scenografiji sekundara” (Specijalističke službe između primara i tercijara) Spec. dr med. Olgica Jukić Neatnica načelnica Službe za specijalističko konsultativnu delatnost

 

Simpozijum je otvorio direktor Doma zdravlja “Novi Sad” Prim. dr Veselin Bojat, a prisutnima se obratio i Prof. dr Zoltan Horvat, Člаn Grаdskоg vеćа zа zdrаvstvо.

Simpozijum “U korak s vremenom” image

Simpozijum, "U korak sa vremenom"

Simpozijum “U korak s vremenom” image

Simpozijum, "U korak sa vremenom"

Simpozijum “U korak s vremenom” image

Simpozijum, "U korak sa vremenom"

Simpozijum “U korak s vremenom” image

Simpozijum, "U korak sa vremenom"

Simpozijum “U korak s vremenom” image

Simpozijum, "U korak sa vremenom"

Simpozijum “U korak s vremenom” image

Simpozijum, "U korak sa vremenom"