Medija Centar - Vesti

Akcija “Otvorena vrata”

Vesti | 19.09.2019. Nazad na Vesti

Dom zdravlja “Novi Sad” pridružuje se akciji preventivnih pregleda Ministarstva zdravlja Republike Srbije pod nazivom “Otvorena vrata” koja se održava u nedelju 22.09.2019. godine u svim većim zdravstvenim ustanovama u zemlji u periodu od 08 do 16 časova.

Građani mogu da u objektu na Limanu IV:

  • urade ultrazvučni pregled gornjeg abdomena (pacijenti pre pregleda ne smeju da doručkuju niti piju kafu, jer oni koji nisu adekvatno pripremljeni za pregled neće moći da ga urade)
  • izmere visinu krvnog pritiska sa EKG-om
  • urade analizu nivoa šećera u krvi (molimo da ovu analizu rade oni građani koji već nemaju dijagnostikovan dijabetes! Pre analize ne smeju da doručkuju, niti piju kafu)

Kako bismo uradili sve što smo planirali, predlažemo građanima da se odluče za onaj pregled koji im je prioritet. Za ove preglede nije potrebna zdravstvena knjižica, te je značajno da najpre dođu oni građani koji nemaju zdravstveno osiguranje i to u periodu od 08 do 10 časova u objekat Liman IV, da bi dobili redni broj za pregled za koji su se odlučili, kako ne bi dugo čekali, već došli u dogovoreno vreme.