Medija Centar - Vesti

Dom zdravlja “Novi Sad” u akciji “Čepom do osmeha”

Vesti | 10.06.2016. Nazad na Vesti

Kao odgovorna, i građanima okrenuta instutucija, pridružili smo se akciji “Čepom do osmeha” i prikupili nekoliko stotina kilograma plastičnih čepova. Kutije za prikupljanje čepova nalaze u hodnicima naših ambulanti i zahvaljujući pomoći naših pacijenata i zaposlenih Doma zdravlja “Novi Sad” mogli smo da se pridružimo ovoj humanoj akciji.

Akcija „Čepom do osmeha“ je nastala na inicijativu diplomirane ekološkinje Vanje Petković iz Novog Sada, i ima humanitarni karakter gde su sredstva obezbeđena reciklažom usmerena na decu sa invaliditetom ili sa nekom smetnjom u razvoju, tako da se od prikupljenog novca kupuju specijalno izrađena pomagala, koja im olakšavaju svakodnevnicu. Akcija je pokrenuta u maju 2012. godine, kada su prvo nekolicine ljudi odlučile na ovaj korak i razumele značaj ovakvog pionirskog rada. Do sada je sakupljeno oko 45 tona plastičnih čepova.

Naročito je važno što ovakva akcija ima trostruku ulogu, a to je da se otpad reciklira, da se misli o svojoj sredini i da se razvija humanost i solidarnost kod dece i ljudi.

Dom zdravlja “Novi Sad” nastaviće sa učešćem u ovoj humanoj akciji i uvek će sa posebnim senzibilitetom biti uključena u sve projekte koji na bilo koji način mogu pomoći najosetljivijim kategorijama društva.