Medija Centar - Vesti

Donacija 25 android telefona patronažnim sestrama

Vesti | 30.07.2020. Nazad na Vesti

Projekat se realizuje uz stručnu podršku Posebne radne grupe Ministarstva zdravlja Republike Srbije za unapređenje rada polivalentnih patronažnih sestara u Srbiji, Instituta za javno zdravlja Srbije „Dr Milan Jovanović- Batut“ i Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd.

Jedna od usluga koja se trenutno pilotira u 10 domova zdravlja u Srbiji (Novi Sad, Palilula, Voždovac, Niš, Kragujevac, Subotica, Kikinda, Novi Pazar i Bor) je tele-video savetovanje porodica. 

U okviru pilot projekta, 25 patronažnih sestara Doma zdravlja “Novi Sad” se obučava, kako da, koristeći savremenu tehnologiju, pruži podršku porodicama sa decom u periodu ranog razvoja za kreiranje podsticajnog okruženja za odrastanje deteta. Tim povodom je UNICEF, u saradnji da finansijskim partnerima, donirao Službi patronaže Doma zdravlja „Novi Sad“ 25 android telefona.

Zahvaljujući tome patronažne sestre će biti u prilici da podrže i nauče porodice, kojima nije moguće realizovati patronažnu posetu u domu, kako da kroz igrolike aktivnosti razvijaju kvalitetan odnos sa svojim detetom, što je osnov za njegov dalji razvoj i uspeh u odraslom dobu.

U skladu sa trenutnom epidemiološkom situacijom potrebno je razviti fleksibilne usluge, koje će dovesti do toga da polivalentne patronažne sestre mogu pružiti podršku svim porodicama sa decom u periodu ranog razvoja.

Tako ulazemo u ono najvrednije – u našu budućnost.