Medija Centar - Vesti

Edukacija o polnom razvoju i seksualnosti osoba sa invaliditetom u cilju prevencije maloletničke trudnoće

Vesti | 24.10.2023. Nazad na Vesti

Dom zdravlja “Novi Sad” u saradnji sa Gradskom upravom za zdravstvo realizuje projekat ,,Edukacija o polnom razvoju i seksualnosti osoba sa invaliditetom u cilju prevencije maloletničke trudnoće”. Planirano je da se održe radionice o reproduktivnom zdravlju adolescenata uzrasta 15 do 19 god).

Akcenat je na posledicama ranog stupanja u polni odnos, kao i o metodama zastite od neželjene trudnoće i polno prenosivih bolesti.

Kada su u pitanju osobe sa invaliditetom, neretko nailazimo na predrasude po pitanju seksualnosti, kako u samim porodicama, tako i u stručnoj javnosti ili u društvu, uopšte. Ovakav pristup  kosi se sa osnovnim ljudskim pravima. U želji da, kako roditelje osoba sa invaliditetom, tako i stručni kadar, obučimo i pružimo više informacija na ovu temu, pripremili smo radionice koje će se održati u

ŠOSO,,dr Milan Petrovic “. Namenjene su učenicima škole i studentima Katedre specijalne edukacije i rehabilitacije Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. Datumi i vreme održavanja:

  • 25.10.2023 u 12.20
  • 01.11.2023 u 12.20
  • 08.11.2023 u 12.20

Na radionicama ćemo se baviti temama:

  • seksulani odnosi i trudnoća  
  • kontracepcija i polno prenosive bolesti
  • prvi ginekološki preventivni pregled
  • opasne situacije i zastita od zloupotrebe

Posebna edukacija, namenjena roditeljima osoba sa invaliditetom biće organizovana 25.10.2023 u 17 č u prostorijama ŠOSO “dr Milan Petrović”

Zainteresovani roditelji će, u okviru edukacije moći da, shodno stepenu invaliditeta, zakažu prvu posetu ginekologu, kod  dr Sanje Tončić u Gradskom centru za unapredjenje reproduktivnog zdravlja, u Almaškoj 4.

U okviru praktične nastave na temu seksualnosti osoba sa invaliditetom zakazana je edukacija studenata  Fakulteta za defektologiju u okviru Medicinskog fakulteta u Novom Sadu  za 15.11.2023 u 12 č, koja  će se održati u sali za edukaciju u Gradskom centru za unapredjenje reproduktivnog zdravlja, u  Almaškoj 4,, Predavači su doc.dr Daniela Tamaš , diplomirani defektolog i dr Sanja Tončić,  spec. ginekologije i akušerstva Doma zdravlja “Novi Sad”.