Medija Centar - Vesti

Edukacija za prvu pomoć kod odojčadi i dece

Vesti | 18.11.2022. Nazad na Vesti

U saradnji sa Gradskom upravom za zdravstvo, Dom zdravlja “Novi Sad” i ove godine realizuje projekat ”Edukacija za prvu pomoć kod odojčadi i dece”.

Edukacija podrazumeva 14 predavanja u vidu radionica namenjenih budućim roditeljima koje se odnose na: pružanje prve pomoći u slučaju trovanja, gušenja, opekotina, dehidratacije, povraćanja, osipa, povišene telesne temperature, padova, alergijskih reakcija, febrilnih konvulzija, a biće obuhvaćena i sva ostala hitna stanja kod odojčadi.

Obučavaće se trudnice u osmom i devetom mesecu trudnoće i njihovi partneri, sa teritorije Grada Novog Sada.

Ideja je da roditelji prepoznaju kada je detetu potrebna hitna medicinska pomoć i kako da reaguju u kriznim situacijama.

Predavači su: pedijatar, visoko strukovna sestra i fizioterapeut.

Cilj projekta je edukacija roditelja o veštinama i tehnikama pružanja prve pomoći odojčetu, upoznavanje sa simptomima I karakteristikama određenih vrsta povreda. Predavanja se održavaju u Gradskom centru za unapređenje reproduktivnog zdravlja, Almaška 4.