Medija Centar - Vesti

Festival prava deteta

Vesti | 24.10.2019. Nazad na Vesti

Savetovalište za mlade Doma zdravlja „Novi Sad“ ove godine učestvuje na Festivalu prava deteta zahvaljujući inicijativi Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmanu.

Festival prava deteta počinje 20. oktobra i završava se 20. novembra kada će se i obeležiti Međunarodni dan deteta.

Savetovalište za mlade Doma zdravlja „Novi Sad“ učestvuje sa temom „Podizanje nivoa svesti dece o zdravim stilovima života kao pravo svakog deteta u cilju zdravog odrastanja“.

Ciljna grupa su učenici prvih, drugih i trećih razreda osnovnih škola „Dušan Radović“ Novi Sad, „Jovan Jovanović Zmaj“ Sremska Кamenica i „Veljko Vlahović“ Šangaj gde će se održati 10 radionica na pomenutu temu u periodu od 28.10. do 01.11.2019.godine.