Medija Centar - Vesti

Jubilej Službe zdravstvene zaštite radnika – 60. godina rada

Vesti | 10.10.2019. Nazad na Vesti

Služba za zdravstvenu zaštitu radnika je 01.01.1969. godine ušla u sastav Doma zdravlja „Novi Sad“, gde se i sada nalazi, i 1984. godine dobila Oktobarsku nagradu grada Novog Sada.

Danas u Službi ima 87 zaposlenih, 41 lekar, od kojih je 8 specijalista medicine rada, jedan doktor nauka i dva Primarijusa, 2 specijalista opšte medicine, 1 oftalmolog i 30 doktora medicine. Na doktorskim studijama su 2 lekara. Sa njima radi i 2 psihologa. Imaju 44 medicinskih sestara, od kojih je 7 sa višom stručnom spremom.

Služba radi u 4 odeljenja, čiji timovi brinu o zdravlju oko 42.000 pacijenata, u 8 radnih organizacija i 4 velika objekta doma zdravlja (12 ambulanti: u Institutima Sremska Kamenica, u Kliničkom centru Vojvodine, u Elektrovojvodini, MUP, SNP, JGSP, Nis-Gaspromnjeft, u Dunavkoj ulici i veliki objekti na Limanu IV, na Novom naselju, Jovan Jovanović Zmaj i na Bulevaru).

Za prvih 9 meseci uradili su 161.484 pregled i još 11.023 preventivnih i skrining pregleda (na rano otkrivanje depresije, dijebetesa tipa 2, kardiovaskularnog rizika i rano otkrivanje raka debelog creva). Dali su 12298 injekcija, uradili 5826 previjanja, 2898 EKG i drugo. Želja im je da medicina rada doživi perspektivu vraćanja ambulanti u preduzeća, što znači razvoj privrede, kako bi se poboljšala dostupnost zdravstvene zaštite svim zaposlenim radnicima.