Lekar specijalista

  • Mr.sci.med. Dragana Zarić
  • specijalista socijalne medicine

Služba za specijalističko-konsultativnu delatnost

Lokacija: Jovan Jovanović Zmaj,

Adresa: Змај Огњена Вука 19, Нови Сад, Србија,

Email: zaric.dragana@dzns.rs

Telefon: 021/4879-431

Rođena je 1970. godine u Novom Sadu. Završila je Medicinski fakultet u Novom Sadu 1996. godine. Specijalizaciju iz socijalne medicine na Katedri za socijalnu medicinu i medicinsku statistiku sa informatikom Medicinskog fakulteta u Novom Sadu završila je 2001. godine. Titulu magistra medicinskih nauka stekla je 2008. godine. U Domu zdravlja «Novi Sad» radi od marta 1998. godine.Pohađala je brojne edukacije u zemlji i inostranstvu. Autor je i koautor dvadesetak radova na stručnim skupovima u zemlji i inostranstvu i jednog rada u stručnom časopisu. Autor je poglavlja u priručniku „Razvoj i zdravlje adolescenata“. Udata je, majka jednog deteta.

Savetovalište za mlade