Medija Centar - Vesti

„Mala škola oralnog zdravlja“ u naselju Bangladeš

Vesti | 10.08.2022. Nazad na Vesti

U okviru sprovođenja projekta „Mala škola oralnog zdravlja“ Služba stomatološke zdravstvene zaštite i Služba patronaže Doma zdravlja “Novi Sad” će 11. i 16.08.2022. godine od 09 do 11 časova posetiti naselje Bangladeš, a 18, 23. i 25.08.2022. godine će posetiti naselje Veliki Rit u kojima pretežno živi romska populacija.

Prva radionica 11.08.2022. godine u naselju Bangladeš nazvana je “Zdrave navike -zdravi zubi” i posvećena je deci uzrasta do 7 godina i njihovim roditeljima, a druga, planirana za 16.08.2022. godine nazvana je “Stomatolog je moj drug” i predviđena je za decu od 7 do 15 godina.

Stanovništvo u naselju živi ispod standarda dostojanstvenog života. Higijenski uslovi su loši, a socio-ekonomski poražavajući. Oko 20% stanovnika nema zdravstveno osiguranje. Kako se stanovništvo zbog loših materijalnih uslova ne odaziva na preventivne aktivnosti koje se organizuju u cilju promovisanja zdravih stilova života van naselja u kojem žive, organizovali smo edukaciju u ovom naselju.

Projekat podrazumeva edukaciju romske populacije za primenu svih najefikasnijih preventivnih i profilaktičkih mera i sredstava za sprečavanje oboljenja usta i zuba. Primena ovih mera može značajno doprineti očuvanju zdravlja usta i zuba i sprečiti nastanak njihovih komplikacija. Upoznaćemo stanovništvo sa značajem oralne higijene, načinom nastanka karijesa, faktorima koji deluju protektivno i rizično, a nakon toga na modelu bi demonstrirali i provežbavali pravilnu tehniku pranja zuba uz podelu zdravstveno-vaspitnog štampanog materijala kao i poklon paketa za održavanje oralne higijene. Kontakt osoba za medije je Sanja Marković: 065 2212077